Aanmelden Opleiding Leraar Kickboksen 3

Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen:
€1.250,– bij betaling in een keer
€1.405,– bij betaling in 3 termijnen.
De aanbetaling voor aanmelding bedraagt €100,–. Het restbedrag van €1.150,– dient uiterlijk voor 15 september 2018 te zijn overgemaakt op rekening: rek: NL 79 INGB 0008144076 t.a.v.: ISKA.

Er bestaat tevens de mogelijkheid het restbedrag in drie termijnen te voldoen.
De Betalingen van de termijnen zijn dan als volgt:

€435,– voor 15 september 2018 ;
€435,– te betalen voor 1 december 2019.
€435,– te betalen voor 1 maart 2019.

 

ANNULERING
• Bij annulering tot 4 weken vóór de introductiedag wordt € 50,– in rekening gebracht, het restbedrag van de aanbetaling zal dan worden teruggestort;
• Bij annulering vanaf 4 weken vóór de introductiedag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht;
• Als de opleiding eenmaal is begonnen (datum introductiedag) zal het volledige cursusbedrag in rekening worden gebracht;
• Tussentijdse beëindiging of indien deelnemer anderszins niet meer aan de opleiding deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.

OVERMACHT 
indien een deelnemer niet in staat is de opleiding te volgen, kan de deelnemer ISKA schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen opleiding onder de voorwaarde dat:
– overmacht kan worden aangetoond met bewijzen cq. verklaringen
– het opleidingsgeld binnen de gestelde termijn is voldaan;
– de opleiding doorgang vindt;
Indien deelnemer van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient hij dit voor aanvang van de lessen schriftelijk aan ISKA door te geven. Deze mogelijkheid tot uitstel wegens overmacht staat uitdrukkelijk los van de geldende betalingsverplichting.

BEVESTIGING AANMELDING
De aanmelding is pas definitief als de aanbetaling voor de opleiding per iDEAL  (link) of overboeking
(rek: NL 79 INGB 0008144076) t.n.v.: ISKA is voldaan.

ANNULERING VAN CURSUSSEN DOOR ISKA:
In geval van onvoldoende aanmeldingen voor een cursus is ISKA gerechtigd de cursus te annuleren. Indien een cursus niet doorgaat wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdatum het betaalde cursusgeld gerestitueerd. Hierbij moet de cursist aangeven op welke rekening het bedrag teruggestort moet worden.
De cursist maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. ISKA zal de cursist eventueel een vrijblijvend aanbod doen om dezelfde cursus op een andere locatie / tijdstip te volgen.

TOETSDOCUMENTEN
De cursist heeft de toetsdocumenten volgens de richtlijnen KSS 2012 NC*NSF doorgenomen en gaat hiermee akkoord.

WEIGERING DEELNEMER
Indien het verschuldigde restbedrag niet voor aanvang van de opleiding (introductiedag) is voldaan heeft de ISKA het recht de cursist te weigeren totdat het bedrag is voldaan. Bij deelbetalingen gelden bovenstaande betaalmomenten.

RESTITUTIE CURSUSGELD
Als de opleiding eenmaal is begonnen is restitutie van het cursusgeld niet meer mogelijk. De deelnemer kan onder geen enkele voorwaarde en/of omstandigheid deze kosten terugvorderen van de ISKA.

KOSTEN HEREXAMEN
Voor ieder herexamen zal € 125,– in rekening worden gesteld welke 7 dagen voor het herexamen op de rekening van de ISKA moet zijn overgemaakt.

 

AANMELDEN:

Totaal: € -

 

ONDERSTAANDE PDF INVULLEN, ONDERTEKENEN EN OPSTUREN PER POST:
Stichting Bevordering Vechtsport Nederland, ISKA. Cruquiuskade 252, 1018AM Amsterdam

of per email: info@iska-netherlands.eu