Betaling protestkosten

De kosten voor het indienen van een protest bedragen € 250,00 per te behandelen feit waartegen geprotesteerd wordt. Het bedrag dient te worden betaald binnen de twee dagen die volgen op het mailen van het protest. Indien de betaling later volgt stort de ISKA het bedrag terug en wordt het protest niet meer in behandeling genomen.  Indien een protest wordt toegewezen (dus als degene die het protest heeft ingediend in het gelijk wordt gesteld), worden de overgemaakte gelden volledig aan de protesterende partij gerestitueerd.

De protestkosten kunnen alleen per Ideal worden betaald via onderstaande link: