Datums Leraar Kickboksen 3

Datums Opleiding Leraar Kickboksen 3

Veranderingen voorbehouden
Er zal nog worden gekeken naar de mogelijkheid
om enkele maandagen extra in te plannen waaraan
cursisten vrijblijvend deel kunnen nemen.

 

Lesmodule dag datum
-Introductiedag zondag 02 sep. ‘18
-Pedagogiek
-Didactiek
zondag 16 sep. ‘18
-Veiligheid
-Lesvoorbereiding, reflecteren en evalueren
zondag 14 okt. ‘18
-Techniekleer Kickboksen zondag 28 okt. ‘18
-Plannen en organiseren
-Materialenleer
zondag 18 nov. ‘18
-Conditieleer
-Voedingsleer
zondag 20 jan. ‘19
-Omgaan met feedback en zelfreflectie zondag 10 feb. ‘19
-Coaching in de praktijk
-Motiveren
zondag 24 feb. ‘19
-Leidinggeven
-Analyseren en beoordelen
zondag 31 mrt. ‘19
-Omgaan met ouders, verzorgers en derden
-Ethiek en diversiteit
-Samenwerken en overleggen
zondag 14 apr. ‘19
-Omgaan met ouders, verzorgers en derden
-Ethiek en diversiteit-Samenwerken en overleggen
zondag 12 mei. ‘19
-Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO) zondag 26 mei. ‘19
-Portfoliobesprekingen zondag 16 jun. ‘19
-Praktijk examen zondag 07 jul. ‘19
-Praktijk examen-her zondag 08 sep. ‘19