Leraar Kickboksen 3 Informatie

LERAAR KICKBOKSEN 3

De ISKA opleiding Leraar Kickboksen bestaat uit lesmodules (ca één keer per maand), portfolio’s en praktijkopdrachten. Dit alles conform de richtlijnen KSS 2012 van het NOC*NSF.

Aanmeld informatie en inschrijving Leraar Kickboksen 3

KWALITEIT EN ERKENNING

De ISKA opleiding Leraar Kickboksen 3 is, met het oog op de kwaliteit, erkenning en de toekomstige verplichte licensering van de trainers in Nederland, VOLLEDIG OPGESTELD CONFORM DE RICHTLIJNEN KSS 2012 van het NOC*NSF. Op de website van de Academie voor Sportkader vindt u uitgebreide informatie betreffende deze richtlijnen.

De opleidingen is door de VECHTSPORTAUTORITEIT aan een onafhankelijke toetsing onderworpen zodat door de Vechtsportautoriteit in 2019, als zij opleiders gaan erkennen, een officiële erkenning kan worden gegeven aan alle deelnemers die de opleiding succesvol hebben afgerond. De eerste opleiding start in september 2018 en wordt afgerond in juli 2019 dus alle deelnemers die de opleiding succesvol afronden zullen naast hun ISKA diploma tevens een VA licentie ontvangen. Met onze opleiding speelt u dus volledig in op de toekomstige eisen in Nederland en bent u verzekerd van nationale én wereldwijde licentiëring en erkenning.

Aanmeld informatie en inschrijving Leraar Kickboksen 3

TOELATINGSEISEN

Om toegelaten te worden tot de opleiding moet u aan volgend eisen voldoen:

  • Leeftijd van minimaal 18 jaar;
  • Diploma VMBO-theoretische leerweg (MAVO) of een vergelijkbaar niveau (naar oordeel van de toetsingscommissie);
  • Een technisch niveau dat overeenkomt met 1e “dan” in judo of karate of een vergelijkbare graad (naar oordeel van de toetsingscommissie);
  • Uiterlijk op de dag van het examen moet de cursist een geldig V.O.G. laten zien welke niet ouder is dan 6 maanden. Deze kunt u eenvoudig zelf digitaal aanvragen via de ISKA. Dit is goedkoper en u hoeft niet naar het gemeentehuis. De uitslag van de V.O.G. gaat niet via de ISKA, deze krijgt u rechtstreeks van justis.nl per post thuisgestuurd. Voor meer informatie desbetreffende kunt u contact met ons opnemen. Zonder geldig V.O.G. kan niet worden deelgenomen aan het examen.

WAT LEERT U OP DE ISKA LERAAR KICKBOKSEN 3 OPLEIDING?

Onderstaande informatie is slechts een greep uit de onderdelen die tijdens de opleiding worden geleerd:

GEVEN VAN TRAININGEN
Het geven van vechtsport trainingen waarbij ook uw didactische en pedagogische vaardigheden worden geoptimaliseerd. En belangrijk thema vormt ook het opstellen van periodisering plannen voor uw wedstrijdvechters. Verder nog belangrijke punten zoals voedingsleer, het voorkomen van blessures, het juist omgaan met ouders en verzorgers etc.

COACHEN BIJ WEDSTRIJDEN
Hierbij wordt ook aandacht besteed aan motivatie, mentale voorbereiding, effectieve ringtactieken etc.

ORGANISEREN VAN WEDSTRIJDEN
Het organiseren van de activiteiten plus het achteraf evalueren en het opstellen van verbeterpunten

AANSTUREN VAN SPORTKADER
Het professioneel aansturen en begeleiden van o.a. hulptrainers.

AFNEMEN VAN VAARDIGHEIDSTOETSEN
Het voorbereiden van toetsen en examens, het voorbereiden van de sporters hierop en het afnemen van de examens.

Daarnaast zijn o.a. volgende punten als extra lesonderdelen ingebouwd: tapen van vechters (ook bij blessures), Eerste hulp bij Sportongevallen (EHBSO) en het herkennen en voorkomen van seksuele intimidatie.

Aanmeld informatie en inschrijving Leraar Kickboksen 3

 

VRIJSTELLING EVC/EVK

Op basis van ‘eerder verworven competenties (EVC)’ of ‘eerder verworven kwalificaties’ kan voor bepaalde modules gedeeltelijk of geheel vrijstelling worden verkregen. Ook elders verworven diploma’s kunnen eventueel recht geven op vrijstelling van bepaalde onderdelen. De aanvraag hiervoor is gratis. Voor informatie kunt u schrijven naar info@iska-netherlands.eu.

Aanmeld informatie en inschrijving Leraar Kickboksen 3

 

WANNEER EN WAAR?

De ISKA opleiding Leraar Kickboksen 3 start op 2 september 2018. De lesmodules worden gegeven op zondagen waarbij echter ook zal worden gekeken naar mogelijkheden om extra lesdagen op maandagen in te voegen. Dit omdat zich reeds meerdere trainers voor de opleiding hebben ingeschreven die beroepshalve regelmatig in het weekend internationaal onderweg zijn met hun vechters. De lesmodules zullen worden gegeven in regio Amsterdam. Nadere informatie desbetreffende (adres etc.) volgt nog. Voor het lesschema van deze opleiding klik hier.

DUUR OPLEIDING

De duur van de opleiding is conform richtlijnen KSS 2012 NOC*NSF een jaar waarbij ca. een keer per maand een
bijeenkomst plaats vindt.

KOSTEN EN AANMELDING

De kosten voor de gehele opleiding bedragen €1.250,– Dit bedrag is inclusief het E-book voor de module Techniekleer Kickboksen, een extra cursusmap en tapemateriaal voor het onderdeel tapen. Ook bestaat de mogelijkheid de opleiding in twee termijnen te betalen. De kosten voor de opleiding bedragen dan €1.400,–.

De kosten voor de andere benodigde boeken bedragen in totaal ca 200,– (nieuwprijs) waarbij de boeken, omdat ze ook voor CIOS opleidingen worden gebruikt, ook goed tweedehands te krijgen zijn. Bij het aanschaffen van tweedehands boeken moet wel op de actuele uitgave worden gelet. Na de cursus kunnen de boeken weer worden doorverkocht.

De cursus is toegankelijk voor maximaal 20 cursisten, we houden de volgorde van aanbetaling aan voor de definitieve plaatsing. De cursus is toegankelijk voor maximaal 20 cursisten, we houden de volgorde van aanmelding aan voor de definitieve plaatsing. Na de aanbetaling ontvangt u een bevestiging van toelating en verdere informatie betreffende de opleiding toegestuurd.

Ook betalen in termijnen is mogelijk. Kijk hiervoor bij:

Aanmeld informatie en inschrijving Leraar Kickboksen 3

Datums Opleiding Leraar Kickboksen 3

Veranderingen voorbehouden
Er zal nog worden gekeken naar de mogelijkheid
om enkele maandagen extra in te plannen waaraan
cursisten vrijblijvend deel kunnen nemen.

 

Lesmodule dag datum
-Introductiedag zondag 02 sep. ‘18
-Pedagogiek
-Didactiek
zondag 16 sep. ‘18
-Veiligheid
-Lesvoorbereiding, reflecteren en evalueren
zondag 14 okt. ‘18
-Techniekleer Kickboksen zondag 28 okt. ‘18
-Plannen en organiseren
-Materialenleer
zondag 18 nov. ‘18
-Conditieleer
-Voedingsleer
zondag 20 jan. ‘19
-Omgaan met feedback en zelfreflectie zondag 10 feb. ‘19
-Coaching in de praktijk
-Motiveren
zondag 24 feb. ‘19
-Leidinggeven
-Analyseren en beoordelen
zondag 31 mrt. ‘19
-Omgaan met ouders, verzorgers en derden
-Ethiek en diversiteit
-Samenwerken en overleggen
zondag 14 apr. ‘19
-Omgaan met ouders, verzorgers en derden
-Ethiek en diversiteit-Samenwerken en overleggen
zondag 12 mei. ‘19
-Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO) zondag 26 mei. ‘19
-Portfoliobesprekingen zondag 16 jun. ‘19
-Praktijk examen zondag 07 jul. ‘19
-Praktijk examen-her zondag 08 sep. ‘19