Informatie protesten

Een coach of manager van een vechter heeft bij de ISKA de mogelijkheid bezwaar kan indienen tegen een vermeend onjuist toepassen van het reglement waaronder tijdens de betreffende partij wordt gevochten.

 

Door wie kan hoe en waar een protest worden ingediend?

1) Een protest dient schriftelijk te worden ingediend door de officiële coach of manager van de betrokken vechter. Een protest wordt alleen in behandeling genomen indien het door zowel de coach/manager als ook door de vechter is ondertekenend. Een protest dient te worden ingediend binnen 5 dagen na de dag van de wedstrijd, op welke het protest betrekking heeft. Het protest wordt alleen in behandeling genomen indien de proceskosten tijdig per Ideal zijn voldaan.

2) Het protest kan alleen per email worden verstuurd naar: info@iska-netherlands.eu. Per post, telefonisch, per WhatsApp of per Messenger is NIET mogelijk. De indiener ontvangt na het indienen van het protest een email bevestiging met de tijd en datum van ontvangst.

 

Kosten indienen protest

De kosten voor het indienen van een protest bedragen € 250,00 per te behandelen feit waartegen geprotesteerd wordt. Het bedrag dient te worden betaald binnen de twee dagen die volgen op het mailen van het protest. Indien de betaling later volgt stort de ISKA het bedrag terug en wordt het protest niet meer in behandeling genomen.  Een protest wordt pas in behandeling genomen als de protestkosten zijn voldaan. Indien een protest wordt toegewezen (dus als degene die het protest heeft ingediend in het gelijk wordt gesteld), worden de overgemaakte gelden volledig aan de protesterende partij gerestitueerd. Het bedrag dient per Ideal te worden betaald via volgende link:

http://www.iska-netherlands.eu/betaling-protestkosten/

 

Welke gegevens dient het protest te omvatten?

  1. Het protest dient het feit te vermelden, waartegen geprotesteerd wordt.
  2. Het protest dient de ronde en tijdstip te bevatten van het feit waartegen geprotesteerd wordt.
  3. Wordt tegen verschillende feiten geprotesteerd, dan wordt de protesterende sporter geacht tegen elk van die feiten een afzonderlijk protest in te dienen.

 

Wijze van behandeling door de protestcommissie

  1. De protestcommissie stelt de wijze van behandeling van elk protest zelf vast.
  2. Zij kan getuigen horen, schriftelijke inlichtingen vragen, video’s beoordelen en alles doen wat tot een goed oordeel kan leiden.
  3. De uitspraak van de protestcommissie is bindend. Beroep tegen een uitspraak staat niet open.

 

Bekendmaking van de uitspraak van de protestcommissie

De protestcommissie brengt haar uitspraak schriftelijk (per email) ter kennis van de protesterende partij en verstrekt afschrift aan de andere betrokken partij en aan de promotor, waarna de uitspraak wordt gepubliceerd op de website van de ISKA.

 

Uitzondering gevolgen beslissing

Extra rondes die eventueel zouden volgen na toekenning van het protest worden niet in de beslissing meegenomen. De uitspraak van een protest kan de partij dus veranderen in een verlies, winst, onbeslist of no-contest, gekeken naar de rondes die daadwerkelijk zijn gevochten.